OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - iTasky.cz

nákupní košík
Přejít na obsah

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ochrana osobních údajú.

Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění objednávky.
Veškeré získané údaje od zákazníků užíváme výhradně pro svou potřebu a neposkytujeme je třetím osobám.
Výjimkou jsou přepravci, kterým jsou údaje sdělovány pouze v rozsahu, aby zásilky mohly být doručeny.
Dále při užívání webového  rozhraní dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů,  k nimž máme přístup.
Zadáním osobních údajů a užíváním webového  rozhraní souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých osobních  údajů
v uvedeném rozsahu a  uvedeným účelům, a to až do doby písemného vyjádření nesouhlasu k dalšímu uchovávání těchto údajů .

S informace je zacházeno v souladu s platnými ustanoveními zákonů ČR zák č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel.
Návrat na obsah